Ilustrátor: PaedDr. Katarína Volčková Sláviková

PaedDr. Katarína VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ (1977) späť - 12 zastavení duše


PaedDr. Katarína Volčková Sláviková alias SLÁVIKatka

SLÁVIKatka farby sveta zhliadla pred 33 rokmi v Prešove, v ktorom v súčasnosti žije a pôsobím s manželom Jurkom.
Myšlienkami a srdcom výtvarne tvorí aj v obci Kendice, ktorá leží len pár kilometrov od mesta Prešov.

Štúdium PU FHPV ukončila ako doktorka pedagogiky v roku 2004 a v roku 2008 získala čestný titul Výtvarný pedagóg základnej umeleckej školy II. stupňa.
Delimitáciou pracovného miesta sa ukončila v tomto roku jedna zo životných etáp jej sedemročného edukačného pôsobenia v štátnej ZUŠ, kde vyučovala mnohých kreatívnych študentov - výtvarný odbor
V roku 2009 krstila v Prešove a Martine prvú ilustrovanú knihu s martinským spisovateľom Julom Ondrejom pod názvom Dúhový labyrint.
Dlhodobo pôsobí ako V Ý T V A R N Í Č K A so širokou oblasťou konceptuálnej tvorby, prevažne ateliérovej, zameranej na figurálnu a portrétovú kresbu, maľbu, grafiku, fotografiu, ďalej textilnú tvorbu a doplnky, interiérové doplnky, ilustrácie, počítačovú a propagačnú grafiku, web dizajn a tvorbu webových stránok, pf-ky, objekty, inštalácie, land art, keramiku, plastiku, medailérstvo a všetko čo evokuje radosť a vypovedá pravdu o živote aj iným.

V súčasnosti je zakladateľkou súkromného Výtvarného ateliéru pre každého človeka, ktorý hľadá aktuálne a aktívne rozvíjanie rozličných možností osobného prejavu vo výtvarných prvkoch, farbách, či uplatnení tvorivého potenciálu v podobách plných paliet kreatívnej sebarealizácie a aj ďalšej možnosti umelecko-kultúrneho vyžitia v príjemnom prostredí v blízkosti centra mesta Prešov.
Výtvarný ateliér, ktorý zriadila je zameraný na poskytovanie umeleckého vzdelania vo výtvarnom odbore s odbornou prípravou aj na talentové skúšky na stredné a vysoké školy.
Počas celého desaťročia sa zúčastnila viacerých medzinárodných plenérov doma i v zahraničí. Pôsobila na tvorivých dielňach aj ako lektorka, spolupracovala
v rozmanitých umeleckých projektoch a je autorkou a spoluautorkou niekoľkých samostatných a skupinových výstav u nás aj v zahraničí.
Členkou Slovenskej asociácia pedagógov výtvarných a estetických predmetov je od roku 2009 a aj členkou a lektorkou Positive art support - občianskeho združenia ELPIDA

12 ZASTAVENÍ DUŠE - je virtuálna básnická prvotina, ktorá bude uvedená do života v mesiaci október 2010 v spolupráci s mladou nádejnou prešovskou spisovateľkou Andreou Korkobcovou Matrinovičovou.

© -J- 2010
 

  späť - 12 ZASTAVENÍ DUŠE
. . . 12 . 11 . 10 . 09 . 08 . 07 . 06 . 05 . 04 . 03 . 02 . 01 . . . I L U S T R Á C I E
. Copyright © SLÁVIK.sk 2o1o. © K R E A T I V I T A . S K 2o1o, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.