Autor: Mgr. Andrea Korkobcová Martinovičová

Mgr. Andrea Korkobcová Martinovičová (1976) späť - 12 zastavení duše


Mgr. Andrea Korkobcová Martinovičová

Andrea Martinovičová sa narodila v Prešove v jeden všedný augustový deň, keď zrelo obilie a vzduch voňal letom. Do vienka dostala dar reči. Prvé roky len pár slov, ale časom sa register rozrastal.

Gymnaziálne slohy o bielych sviecach gaštanových alejí boli počas vysokoškolských štúdií na pedagogickej fakulte vystriedané krátkymi básňami.

Štúdium anglického jazyka a literatúry a roky nasledujúcej praxe na osemročnom gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove
a v súkromnej jazykovej škole Berlitz boli výslovne obohacujúcim stimulom.

A život tiekol ďalej ako rieka.

A bola svadba...

A bolo nové meno.

Andrea Korkobcová - v súčasnosti mama troch malých detí a učiteľka angličtiny. A pod povrchom: duša nepokojná a dobrodružná, poetka, čo sníma svoj svet a v negatívoch si uchováva jeho realitu.

© -AKM- 2010
 

  späť - 12 ZASTAVENÍ DUŠE
. . . 12 . 11 . 10 . 09 . 08 . 07 . 06 . 05 . 04 . 03 . 02 . 01 . . . I L U S T R Á C I E
. Copyright © SLÁVIK.sk 2o1o. © K R E A T I V I T A . S K 2o1o, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.