POĎAKOVANIE späť - 12 zastavení duše


Naše  úprimné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste sa podieľali na podnetoch  vzniku,  podpore  a uvedení  tejto virtuálnej básnickej zbierky "12  ZASTAVENÍ DUŠE" do života, prakticky medzi čitateľov v celom svete. Taktiež realizácii autorskej výstavy "SPOMIENKY" a to hlavne organizátorke vernisáže  Anne  Hirkovej, komisárovi výstavy a riaditeľovi Šarišského osvetového strediska PhDr. Vladimírovi Husárovi za jeho úvodné inšpiratívne slová. Nepochybne medzi týchto ľudí, ktorým patrí naše veľké ďakujem, patria aj mladí študenti Zuzana Rusňáková a Samuel Chovanec zo Základnej umeleckej školy Mikuláša  Moyzesa v Prešove, ktorí pod vedením svojej Pani pedagogičky Márii Kuderjavej z literárno-dramatického odboru pripravili nezabudnuteľný prednes básni s energickou etudou. Ďakujeme aj  mladej  klaviristke Kataríne Víťazkovej za úchvatnú skladbu a hudobný doprovod vernisážou a nakoniec aj našim rodinám, priateľom a polovičkám.

Autorky
© Andrea Korkobcová Martinovičová & Katarína Volčková Sláviková 2010

 

 

  späť - 12 ZASTAVENÍ DUŠE
. . . 12 . 11 . 10 . 09 . 08 . 07 . 06 . 05 . 04 . 03 . 02 . 01 . . . I L U S T R Á C I E
. Copyright © SLÁVIK.sk 2o1o. © K R E A T I V I T A . S K 2o1o, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.