PREDSLOV späť - 12 zastavení duše


Pohľad na šťastné tváre. Dojatie. Obrazy smútku a utrpenia. To je to, čo rozčerí hladiny bežných dní. Človek sa zastaví a zamyslí nad hĺbkou bytia a silou jeho pocitov.
Nezáleží na tom, či je to východ slnka osamote, alebo s milovanou osobou, malé gesto odhaľujúce veľkosť vzájomného pochopenia, zrniečko závisti, či trpká príchuť sklamania, ktoré nás prinúti pozrieť sa na veci zblízka. Dojmy sú ako šľapaje v piesku na brehu mora. Nájdeme odtlačky väčšie i menšie, stopy nôh, ktoré sa náhlili i prechádzali, niektoré šli tam a iné zase opačne. Šľapaje síce zalial príliv, ale spomienka na teplý piesok pod nohami a vôňa mora zostáva v každom jednom z nás.
Pohľady na takéto okamihy, skúmavé, kradmé i hravé v nás zanechávajú pocity, dojmy a vône, o ktoré by sme sa s vami chceli prostredníctvom obrazu a textu podeliť.

 

© Andrea Korkobcová Martinovičová 2010

 

 

  späť - 12 ZASTAVENÍ DUŠE
. . . 12 . 11 . 10 . 09 . 08 . 07 . 06 . 05 . 04 . 03 . 02 . 01 . . . I L U S T R Á C I E
. Copyright © SLÁVIK.sk 2o1o. © K R E A T I V I T A . S K 2o1o, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.