P O Z V Á N K A späť - 12 zastavení duše


Priatelia srdečne vás pozývame na uvedenie virtuálnej básnickej zbierky do života pre čitateľov a priateľov poézie 12 ZASTAVENÍ DUŠE od poetky Andrei KORKOBCOVEJ MARTINOVIČOVEJ a ilustrátorky Katky VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Vo štvrtok 14. októbra 2010 o 16:00 hodine vo výstavných  priestoroch Šarišského osvetového strediska v Prešove.	Uvedenie tejto básnickej prvotiny bude spojené s kultúrnym programom a vernisážou. Viac informácii : www.kreativita.sk

© SLÁVIKatka 2010

 

  späť - 12 ZASTAVENÍ DUŠE
. . . 12 . 11 . 10 . 09 . 08 . 07 . 06 . 05 . 04 . 03 . 02 . 01 . . . I L U S T R Á C I E
. Copyright © SLÁVIK.sk 2o1o. © K R E A T I V I T A . S K 2o1o, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.